Circus pygargus
Montagu's harrier / Ängshök

14    2021-06-19    Öland, Sweden/Sverige

The reason for the trip to Öland this time was to get more insight into a project to protect and study Montagu's harrier that a good friend of mine, Roland, is involved in. We were watching a nest and saw this male fly in with food to the female. Unfortunately the heat haze was strong so it was difficult to get good pictures, but I learned a lot about the Montagu's harrier!

Orsaken till ölandsresan denna gång var att få mera insyn i ett projekt för att skydda och studera ängshök som en god vän till mig, Roland, är engagerad i. Vi satt på pass och såg denna hanne flyga in med mat till boet. Tyvärr var soldiset starkt så det var svårt att få bra bilder, men jag lärde mig mycket om ängshök!