Rallus aquaticus
Water rail / Vattenrall

17    2021-02-18    Vallentuna, Sweden/Sverige

A Water rail accompanied the Eurasian bittern - its complete opposite! While the bittern moves smoothly and carefully, the Water rail is fast and mobile. Suddenly it finds something to eat in the water, swallows it and then rushes on to the next stop.

En vattenrall gjorde rördrommen sällskap - dess totala motsats! Medan rördrommen rör sig sävligt och försiktigt så är vattenrallen rask och rörlig. Plötsligt hittar den något att äta i vattnet, slukar det och rusar sedan vidare till nästa anhalt.