Botaurus stellaris
Eurasian bittern / Rördrom

12    2021-02-18    Vallentuna, Sweden/Sverige

The Eurasian bittern always lives in the shadows, in dense reed stands. It rarely takes wing and almost never shows up. Many bird watchers, like me, have been very close to a Eurasian bittern producing its sound - without seeing it! The sound is very characteristic and reminiscent of blowing in a glass bottle. Often the Eurasian bittern is in a camouflage position with an upward-pointing bill and a plumage that harmonizes with the shadows of the reeds; this position is sometimes called "pile position" and you can somehow imagine it in this picture.

Rördrommen lever alltid i skymundan i täta bladvassbestånd. Den flyger sällan och visar sig nästan aldrig. Många fågelskådare har, liksom jag, stått mycket nära en spelande rördrom - utan att se den! Ljudet är mycket karaktäristiskt och påminner om när man blåser i en glasflaska. Men ofta står rördrommen i en kamouflageställning med uppåtpekande näbb och en fjäderdräkt som harmonierar med vassens skuggmönster; denna ställning kallas ibland för "pålställning" och kan anas i denna bild.