Botaurus stellaris
Eurasian bittern / Rördrom

12    2021-02-18    Vallentuna, Sweden/Sverige

We had received a tip that a Eurasian bittern for once was visible in a river just outside Vallentuna. I had almost written off the idea of seeing and photographing a Eurasian bittern in Sweden. During all the years I have been doing bird watching and bird photography, I have many times been very close to a Eurasian bittern in a reed grove - but I have never gotten to see it! Now there was a chance. We came to the mentioned river and immediately met a lady who knew the situation and knew where the Eurasian bittern used to move. She also helped us to see it: a dark elevation inside the reeds. But after some waiting, it left its fishing hole and walked to a new reed bed. Then came the chance! I took lots of pictures and got some where the pipe drum was not completely covered with reeds but could be seen quite well. This picture is one of them! One of my bird dreams came true! Unbelievable!

Vi hade fått ett tips om att en rördrom för ovanlighetens skull var synlig i en å utanför Vallentuna. Jag hade närmast avskrivit tanken på att få se och fotografera en rördrom i Sverige. Under alla år som jag har hållit på med fågelskådning och fågelfotografi så har jag många gånger varit mycket nära en rördrom i en vassdunge - men aldrig fått se den! Nu fanns det en chans. Vi kom till den nämnda ån och träffade genast en dam som kände till situationen och visste var rördrommen brukade röra sig. Hon hjälpte oss också att få syn på den: en mörk upphöjning inne i vassen. Men efter viss väntan så lämnade den sitt fiskehål och vandrade till en ny vassrugge. Då kom chansen! Jag tog mängder av bilder och fick några där rördrommen inte var helt täckt av vass utan kunde skönjas ganska väl. Den här bilden är en av dem! En av mina fågeldrömmar realiserades! Otroligt!