Botaurus stellaris
Eurasian bittern / Rördrom

12    2021-02-18    Vallentuna, Sweden/Sverige

This is how you usually see the Eurasian bittern - in a sea of reeds - if you now get a small glimpse at all... This bittern has just caught a fish - one of several that it caught while we were following its movements!

Såhär ser man oftast rördrommen - i ett hav av vass - om man nu över huvud taget får en liten glimt. Den här rördrommen har precis tagit en fisk - en av flera som den tog medan vi följde dess förehavanden!