Dryocopus martius
Black woodpecker / Spillkråka

29    2021-04-15    Styggkärret, Sweden/Sverige

The Black woodpecker is our biggest woodpecker, but far from the most common. It is therefore a bit of a thrill every time you get the opportunity to study it. We heard the characteristic sound - a repeating klui-klui-klui - in the Styggkärret nature reserve and then found the large pine tree where the pair of Black woodpeckers probably prepared their new nest. The couple seemed so preoccupied with their preparations that they seemed to ignore the fact that we were relatively close. I got a nice sequence of pictures of both individuals in the pair - in this picture you can clearly see how the male Black woodpecker uses its tail feathers as support when it is pecking.

Spillkråkan är vår största hackspett, men långt ifrån den vanligaste. Det är därför lite av en fest varje gång man får tillfälle att studera den. Vi hörde det karaktäristiska ljudet - ett upprepar klui-klui-klui - i Styggkärrets naturreservat och hittade sedan den stora tall där spillkråkeparet förmodligen förberedde sitt nya bon. Paret verkade så upptagna av sina förberedelser att de tycktes strunta i att vi stod relativt nära. Jag fick en fin sekvens bilder på båda i paret - på den här bilden syns tydligt hur spillkråkehannen använder sina stjärtfjädrar som stöd när den hackar.