Dryocopus martius
Black woodpecker / Spillkråka

29    2021-04-15    Styggkärret, Sweden/Sverige

Here we can see how the male Black woodpecker is in full swing to cut into the pine - the chips are dizzying around the bill. Soon the right burrow must be ready, the eggs will be laid in late April, possibly in early May. How then do we know if this is the male or the female? Well, it can be difficult to distinguish between the two sexes. They are both large woodpeckers with a completely black body, yellowish-white beak with a black tip; light, almost white eyes and red on the head. But - it is precisely in the case of the red that it differs. The male has, as in the picture, red all the way from the forehead to the neck. The female, on the other hand, has the red limited to her neck.

Här ser vi hur spillkråkehannen är i full färd med att hugga sig in i tallen - flisorna yr runt näbben. Snart måste rätt bohål vara klart, äggen kommer att läggas i slutet av april, möjligen i början av maj. Hur vet vi då om detta är hannen eller honan? Ja, det kan vara svårt att skilja de båda på håll. De är båda stora hackspettar med helsvart kropp, gulvit näbb med svart spets, ljusa, nästan vita ögon och rött på huvudet. Men - det är just i fråga om det röda som det skiljer sig. Hannen har, som på bilden, rött ända från pannan till nacken. Honan däremot har det röda begränsat till nacken.