Parus caeruleus
Eurasian blue tit / Blåmes

33c047    2021-02-15    Svartådalen, Sweden/Sverige

The Eurasian blue tit becomes just a part of the winter landscape.

Blåmesen blir en del av det vintriga landskapet.