Sterna paradisaea
Arctic tern / Silvertärna

18    2019-06-11    Umeådeltat, Sweden/Sverige

As we waited for the ferry to Holmöarna (the 'Holm Islands'), this Arctic tern appeared again and again and seemed to watch over something, probably its nest or its nestlings nearby. It seems quite impractical to build its nest at a ferry berth...

När vi väntade på färjan till Holmöarna så dök denna silvertärna upp gång på gång och verkade vaka över något, förmodligen sitt bo eller sina ungar i närheten. Ganska opraktiskt att bosätta sig invid ett färjeläge...