Tringa totanus
Common redshank / Rödbena

18    2019-06-11    Umeådeltat, Sweden/Sverige

This Common redshank had settled on a rock next to the Umeå airfield. Apparently it was completely untroubled by the old steel wire which created a striking contrast to its own neat and finely tuned appearance...

Den här rödbenan hade slagit sig ner på en sten invid Umeå flygfält. Tydligen var den helt obesvärad av den gamla ståltråden som skapade en märklig kontrast till dess egna nätta och finlemmade utseende...