Gallinago gallinago
Common snipe / Enkelbeckasin

18    2019-06-09    Umeådeltat, Sweden/Sverige

While it may seem surprising for a wader, it is not uncommon to see Common snipes perched at the top of a tree. But here it has landed on an old, abandoned machine of some kind - and also right next to the Umeå airfield. My cousin Per-Olof and I cautiously approached it with the car - and it stayed on. I took the picture through the open car window.

Även om det känns överraskande för en vadare, så är det inte helt ovanligt att se enkelbeckasiner sätta sig i toppen av ett träd. Men här sitter den på en gammal, övergiven maskin av något slag - och dessutom alldeles intill Umeå flygfält. Min kusin Per-Olof och jag närmade oss försiktigt med bilen - och beckasinen satt kvar. Jag tog bilden genom det öppna bilfönstret.