Fulica atra
Eurasian coot / Sothöna

17    2019-06-09    Uppsala, Sunnerstaviken, Sweden/Sverige

This coot broke the pattern and approached the bridge in the Sunnersta bay. It foraged among various vegetables and, among other things, feasted on a water lily flower.

Den här sothönan bröt mönstret och närmade sig bryggan i Sunnerstaviken. Den letade bland olika vegetabilier och kalasade bland annat på en näckrosblomma.