Carduelis cannabina
Common linnet / Hämpling

33c099    2019-05-24    Öland, Sweden/Sverige

As we approached the small harbor area, we were met by a strange sight: a female Common linnet hovered over a grass roof as if it were a falcon. After several attempts, I managed to take a picture of the phenomenon...

När vi närmade oss det lilla hamnområdet möttes vi av en märklig syn: en hämplinghona ryttlade över ett grästak som vore den en falk. Efter flera försök lyckades jag fånga fenomenet på bild...