Hydrocoloeus minutus, Little gull
Dvärgmås

18    2018-05-05    Umeådeltat, Sweden/Sverige

A Little gull flies over the waters in the Umeå delta. It is the world's smallest gull and it is also quite rare in Sweden. It only breeds on Gotland, here in Västerbotten and in Norrbotten (i.e. northern Sweden).

En dvärgmås seglar över vattnet i Umeådeltat. Det är ju världens minsta mås och dessutom ganska sällsynt i Sverige. Den häckar bara på Gotland, här i Västerbotten och i Norrbotten.