Fringilla montifringilla
Brambling / Bergfink

33c099    2018-05-05    Umeådeltat, Sweden/Sverige

Male Brambling at a feeding site. This is another typical northern bird in Sweden. It breeds almost only north of the Dalälven river and is seen in southern Sweden only during migration times. However, it is very similar to its close relative, the Common chaffinch (Fringilla coelebs), and during migration, when you do not see the typical white rump of the Brambling, observers therefore clump together the two species under the name "bo-bergfink" ('Chaffinch/Brambling').

Bergfinkshanne vid en utfodringsplats. Det här är ännu en typisk norrlandsfågel. Den häckar i stort sett bara norr om Dalälven och ses i södra Sverige endast under flyttider. Den är emellertid mycket lik sin släkting bofinken (Fringilla coelebs) och under sträcken, när man inte ser den typiska vita övergumpen klumpar man därför ihop de både arterna under beteckningen "bo-bergfink".