Fringilla montifringilla
Brambling / Bergfink

33c099    2018-05-05    Umeådeltat, Sweden/Sverige

Female Brambling in a distinct, beautiful summer plumage. During the winter, its colors are much less prominent.

Bergfinkshona i utsökt vårdräkt. Vintertid är färgerna betydligt mer sparsmakade.