Melanitta fusca
Velvet scoter [duck] / Svärta

03    2018-05-06    Umeådeltat, Sweden/Sverige

Male Velvet scoter (or 'Velvet duck') in a bay in Västra Kvarken (in the Batlic Sea, outside Umeå), one of the most important breeding areas for this scoter. (The picture was taken from the beach). It is one of our duck species that has decreased the most, not least in this particular area. In 2012, the IUCN in fact classified the Velvet scoter in the "Critically endangered" category, a classification that fotunately enough has been moderated somewhat in recent years.

Hanne av svärta utanför Umedeltat, i en vik i Västra Kvarken, ett av de viktigaste häckningsområdena för svärtan. (Bilden är tagen från strand). Det är en av våra andarter som minskat allra mest, inte minst i just det här området. IUCN placerade faktiskt arten 2012 i kategorin "starkt hotad", en klassifikation som glädjande nog har modererats något på senare år.