Melanitta deglandi
White-winged scoter / Knölsvärta

03    2018-05-06    Umeådeltat, Sweden/Sverige

This is a male of a very rare visitor to Sweden, the Siberian white-winged scoter. It was observed several times during this time on the coast outside Umeå. The White-winged scoter is closely related to our own Velvet scoter (Melanitta fusca) and is now divided into two species by many experts, one of which is represented by the bird in the picture the Siberian white-winged scoter (Melanitta deglandi stejnegeri). (The other one is the 'American white-winged scoter,' Melanitta degland degland). This species, however, only breeds in Eastern Siberia and is thus a very long-distance guest, only observed a few times in Scandinavia. Unlike the Velvet scoter it is not considered threatened.

Detta är en hanne av en mycket sällsynt gäst i Sverige, den sibiriska knölsvärtan. Notera att näbbfärg, knölen på näbben och det vita fältet kring ögat tydligt skiljer sig från svärtans. Den observerades flera gånger under den här tiden vid kusten utanför Umeå. Knölsvärtan är nära släkt med vår egen svärta (Melanitta fusca) och indelas numera i två arter, varav fågeln på bilden, Sibirisk knölsvärta (Melanitta deglandi stejnegeri), är en. (Den andra är 'Amerikansk knölsvärta', Melanitta deglandi deglandi). Den här arten häckar endast i östra Sibirien och är alltså en synnerligen långväga gäst, endast observerad ett fåtal gånger i Skandinavien. Till skillnad från den skandinaviska svärtan anses den inte hotad.