Emberiza hortulana
Ortolan bunting / Ortolansparv

33c096    2018-05-06    Umeådeltat, Sweden/Sverige

Earlier in history, the Ortolan bunting was a fairly common bird in Sweden, in the 19th century often seen in gardens. Hence its Latin name 'hortulana' which means 'garden'. In the picture, we see a recently arrived male - who apparently passed the purgatory in southern Europe. In large areas, especially in southwestern France, this little bird is hunted even today as it is considered a gastronomic delicacy. In a widely spread French recipe, the bird is killed by being drowned in Armagnac and then roasted whole. It is forbidden to hunt this bird all over the EU, and the fine is supposed to be around 6,000 euros, but this obviously does not help against southern European gourmets. The main area of the Ortholan bunting in Sweden is along the Norrland coast, down to the Mälar Valley.

Förr i världen var ortolansparven en vanlig fågel i Sverige och sågs på 1800-talet allmänt i trädgårdar. Därav dess latinska namn 'hortulana' som betyder 'trädgårds'. På bilden ser vi en nyanländ hanne - som alltså klarat skärselden i södra Europa. I stora områden, särskilt i sydvästra Frankrike, jagas nämligen denna lilla fågel ännu i våra dagar eftersom den anses vara en gastronomisk delikatess. I ett spritt franskt recept dödas fågeln genom att dränkas i armagnac för att sedan rostas hel. Det är förbjudet att jaga den i hela EU och bötesbeloppet lär vara runt 6.000 euro, men detta hjälper uppenbarligen inte mot sydeuropeiska gourméer. Ortolansparvens huvudområde i Sverige ligger längs Norrlandskusten, ner till Mälardalen.