Tringa solitaria
Solitary sandpiper / Amerikansk skogssnäppa

18    2017-11-18    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

This Solitary sandpiper suddenly appeared near the giant Marabou storks. It's very similar to the Green Sandpiper found in Sweden. Just like that one, it nests in a tree, unlike all the other sandpipers. In Bolivia, most individuals are wintering ones from the north, found almost anywhere you find water. It is a medium sized sandpiper, usually between 15 and 17 cm. One of its characteristics is the white eye ring that is clearly seen in this image.

Den här amerikanska skogssnäppan dök plötsligt upp i närheten av de gigantiska maraboustorkarna. Den är mycket lik vår egen skogssnäppa - och precis som den så häckar den i träd - olikt alla andra snäppor. I Bolivia är de flesta övervintrande individer från norr, och de återfinns nästan varsomhelst där det finns vatten. Det är en medelstor snäppa, vanligtvis mellan 15 och 17 cm. Ett av dess karaktäristika är den vita ögonringen som man ser tydligt på den här bilden.