Columbina picui
Picui ground dove / Picuimarkduva [Picuisparvduva]

20    2017-11-18    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

This ground dove is quite common in Bolivia except in the southwestern part. The nominal race extends from Peru to Paraguay, southern Brazil and Argentina and Chile. It is usually found in arid country, forest edge and savanna with open grassland, and scattered trees. It feeds on seeds, including cultivated grains. It is often seen on the ground in small groups, from just a few up to around 30. It builds its nest of twigs, and lines it with smooth material in a bush or a tree, or even on a roof.

Denna markduva är ganska vanlig i Bolivia utom i den sydvästra delen av landet. Den nominella rasen sträcker sig från Peru till Paraguay, södra Brasilien och ner till Argentina och Chile. Den återfinns vanligen i torra områden, i skogsbryn och på savann med öppen gräsmark och spridda träd. Den lever på frön, inklusive odlad säd. Den ses ofta på marken i små grupper, från några få upp till 30 stycken. Den bygger sitt bo av kvistar och fodrar det med mjuka material, uppe i en buske eller ett träd eller till och med på ett tak.