Crotophaga ani
Smooth-billed ani / Slätnäbbad ani

21    2017-11-18    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

This is a bird that is unique in several different ways. Partly, it has a strange bill. It is tall and looks compressed. The bill is just about the same length as the rest of the head. The whole bird is black and has an unusually long tail and a flimsy flight. It is also one of the few birds in South America that has not gotten a European name, but an Amerindian. "Ani" comes from 'anim' in the Tupi language, which is said to mean 'social bird'. The latter is a compelling description because thois species breeds in groups. Several females lay their eggs in the same nest and then take turns brooding! One nest was found to contain 29 eggs, but usually only 10 or so hatch.

Detta är en fågel som är unik på flera olika vis. Dels har den en märklig näbb, som är hög och liksom ihoptryckt. Den är dessutom ungefär lika lång som resten av huvudet. Den är helsvart och har en ovanligt lång stjärt. Det är dessutom en av de få fåglar i Sydamerika som inte fått ett europeiskt namn, utan ett indianskt. "Ani" kommer från tupispråkets 'anim' som sägs betyda 'social fågel'. Det senare är en träffande beskrivning eftersom den häckar i grupp. Flera honor lägger ägg i samma bo och turas sedan om att ruva! Ett bo befanns innehålla 29 ägg, men i regler kläcks aldrig mera än 10 ungar.