Art: Bycanistes brevis
Silvery-cheeked hornbill / Silverkindad näshornsfågel

Januari 2018