Bycanistes brevis
Silvery-cheeked hornbill / Silverkindad näshornsfågel

27    2018-01-29    Mount Kenya NP, Kenya

This is a more artistic portrait of a Silvery-cheeked hornbill in the air. It flew by us at quite a close range. I followed it with my camera, that's why it is in focus only here and there...

Ett mera konstnärligt porträtt av en flygande silverkindad näshornsfågel. Den flög förbi oss på nära håll och jag följde den med kameran, därav den fläckvisa fokusen...