Sterna hirundo hirundo
Common tern / Fisktärna

18    2016-07-10    Hornborgasjön, Sweden/Sverige

Common tern at the bridge over the river Hornborga, close to its mouth. In this picture you can see the strong, red bill with a black tip - something that the Arctic tern is missing!

Fisktärna på bron vid Hornborgaåns mynning. Här ser vi den kraftiga näbben med svart spets - något som silvertärnan saknar!