Sterna hirundo hirundo
Common tern / Fisktärna

18    2016-07-10    Hornborgasjön, Sweden/Sverige

In this image one can study the differences between the Common tern and the Artic tern. The former is slightly bigger, has a somewhat longer bill but a shorter tail. Thus it looks more compact than its close relative, the Artic tern (which I photographed recently in Norway).

På denna bild kan man ana skillnaden mellan fisktärnan och silvertärnan. Den förstnämnda är aningen större, har något längre näbb men kortare stjärt. Alltså ser den mera kompakt ut än sin nära släkting silvertärnan (som jag tog bilder på i Norge).