Oenanthe oenanthe
Northern wheatear / Stenskvätta

33c075    2016-06-23    Varanger, Norway/Norge

This male was breeding close to the large kittiwake colony at Ekkerøy. Evidently it was on its way to the nest with an insect in its bill. At first glance, one can take it for a Great grey shrike - it is so dark and light in the right places for that, but the bill and the wings give it away; it reveals that it is a male Northern wheatear, even though this northern individual lacks the red-orange breast, found for example in the Northern wheatears were I live, in southern Sweden.

Nära måskolonin på Ekkerøy häckade denna hanne, bevisligen på väg till boet med en insekt i näbben. Vid en första anblick kan man ta den för en varfågel - den är så mörk och ljus på samma ställen, men näbben och vingarna avslöjar att det är en stenskvättehanne, trots att denna nordliga individ helt saknar de sydsvenska stenskvättornas rödoranga bröst.