Amblyospiza albifrons
Grosbeak weaver / Tjocknäbbad vävare

33c101    2016-02-15    Gibbs Farm, Tanzania

This Grosbeak weaver is completely brown except four white spots, one on each wing and one twin spot in the forehead, just above the huge beak. This bird was looking for grass seeds next to one of the ponds at Gibbs Farm.

Denna tjocknäbbade vävare är helt brun förutom fyra vita fläckar, en på vardera vingen och en tvillingfläck i pannan, strax över den väldiga näbben. Den här fågeln letade gräsfrön intill en av dammarna på Gibbs Farm.