Nectarinia kilimensis
Bronze sunbird / Bronssolfågel

33c082    2016-02-15    Gibbs Farm, Tanzania

The female of this species is clearly distinct from the male. She has a much more plain plumage. Nevertheless, here we see clearly how her curved bill will benefit her when she is about to soak nectar from the yellow, curved inflorescences.

Honan skiljer sig tydligt från hannen. Hon har en betydligt mera alldaglig fjäderdräkt. Här ser vi tydligt hur hennes böjda näbb kommer till nytta när hon skall lapa nektar från de gula, böjda blomställningarna.