Trachyphonus erythrocephalus
Red-and-yellow barbet / Termitbarbett, hona

29    2016-02-14    Lake Manyara NP, Tanzania

This is a female of the Red-and-yellow barbet. In Swedish, this species has been named by its habit of nesting in nests of termites. It is omnivorous and eats anything from fruit, seeds, to small insects. The nominal race occurs only in a limited range, from central Kenya to northeastern Tanzania.

Hona av termitbarbett. Arten har fått sitt namn av vanan att bygga bo tunnlar, bl.a. i termitstackar. Den är allätare och varierar mellan frukt, frön och små insekter. Nominalrasen förekommer endast från centrala Kenya till nordöstra Tanzania.