Phoenicopterus roseus
Greater flamingo / Större flamingo

07    2016-02-14    Lake Manyara NP, Tanzania

As the name suggests, this is the largest species of flamingos. Standing up, it is only slightly shorter than a human being, length reaching up to 150 cms. Its light pink plumage and red wing-coverts come from carotenoids, a group of substances that birds take in through small crustaceans. If they do not have access to these, they will not develop the pink color. Therefore, sites with these conditions extra popular, such as this one at Lake Manyara with the largest concentration of flamingos that I've seen so far. As part of the flock moves on the red wings almost transform the sky into glowing night sky in the middle of the day.

Som namnet antyder är detta den största arten av flamingor. Stående är den bara något lägre än en människa, längden når upp till 150 cm. Dess ljusrosa fjäderdräkt och röda vingtäckare kommer från karotenoider, en grupp ämnen som fåglarna får i sig via små kräftdjur. Får de inte tillgång till dessa får de inte den rosa färgen. Därför är platser med just dessa förutsättningar extra populära, som t.ex. här i Lake Manyara med den största koncentration flamingor som jag sett hittills. När en del av flocken flyttar på sig blir de röda vingarna nästan till en kvällshimmel mitt på dagen.