Emberiza hortulana
Ortolan bunting / Ortolansparv

33c096    2023-05-18    Umeå, Sweden/Sverige

We received a tip about an Ortolan bunting on the outskirts of Umeå. And what an encounter with this endangered sparrow! We got close and it willingly posed for our cameras!

Vi fick tips om en ortolansparv i utkanten av Umeå. Och vilket möte med denna hotade sparv! Vi kom nära och den poserade villigt för våra kameror!