Emberiza hortulana
Ortolan bunting / Ortolansparv

33c096    2023-05-18    Umeå, Sweden/Sverige

In the last decade, the Ortolan bunting has gone from "vulnerable" to "acutely threatened" in Sweden. Until recently, at least 30,000 Ortolan buntings were caught per year in France alone (to be eaten as gourmet food) - on their way from their winter quarters in Mali or Guinea to Sweden. But this does not seem to be the biggest threat - that is the restructuring of Swedish agriculture - from small farms to larger farming units, the ortolan bunting has been disadvantaged. Today it has disappeared from all of Götaland and southern Svealand. In the rest of the country it is found sporadically, e.g. in an area west of Umeå...

Ortolansparven har det senaste decenniet gått från ”sårbar” till ”akut hotad” i Sverige. Fram till nyligen fångades minst 30.000 ortolansparvar per år bara i Frankrike (för att ätas som gourmetmat) - på väg från vintervistet i Mali eller Guinea till Sverige. Men detta tycks ändå inte vara det största hotet - det tycks omläggningen av det svenska jordbruket vara. Från små tegar till större brukningsenheter har missgynnat ortolansparven. I dag har den försvunnit från hela Götaland och södra Svealand. I resten av landet finns den sporadiskt, t.ex. i ett område väster om Umeå...