Dendrocopos leucotos
White-backed woodpecker / Vitryggig hackspett

29    2023-05-18    Umeå, Sweden/Sverige

Finally it sat down on a broken trunk - and almost posed! For a Swedish bird watcher, raised with the threats of the White-backed woodpecker's imminent extinction, this is of course as close as you can get to a revelation, to "a dream come true"! If you then add the photogenic posing, the photographer will never forget this moment!

Till slut satte den sig på en avbruten stam - och närmast poserade! För en svensk fågelskådare, uppväxt med hoten om den vitryggiga hackspettens förestående utrotning, är detta givetvis så nära man kan komma en uppenbarelse, "a dream come true"! Lägger man sedan till den fotogeniska poseringen så skapas ett ögonblick som fotografen aldrig glömmer!