Anthus hodgsoni
Olive-backed pipit / Sibirisk piplärka

33c084    2023-04-02    Bhutan

This is an Olive-backed pipit, very similar to a Tree pipit (Anthus trivialis), but slightly smaller.

Det här är en sibirisk piplärka, mycket lik en trädpiplärka (Anthus trivialis), men något mindre.