Zapornia bicolor
Black-tailed crake / Svartstjärtad sumphöna

17    2023-04-03    Bhutan

One sunny afternoon, just outside the city in a small marsh, we found several Black-tailed crakes. I could follow this one for a good while and when it accidentally came out of the thicket and became fully visible, I took this picture. It lives mainly between 1000 and 3600 meters above sea level.

En solig eftermiddag, alldeles utanför staden i ett litet kärr, hittade vi flera svartstjärtade sumphönor. Den här kunde jag följa en bra stund och när den tillfälligt råkade komma ut ur snåren och blev helt synlig så tog jag den här bilden. Den lever huvudsakligen mellan 1000 och 3600 meter över havet.