Nucifraga hemispila
Southern nutcracker / Kinesisk nötkråka

33c036    2023-04-03    Bhutan

We were having coffee on an area next to the road when two Southern nutcrackers curiously approached. This species was previously seen as a subspecies of the European nutcracker that we have in Sweden (Nucifraga caryocatactes), nowadays it is defined as its own species: 'Southern nutcracker'. We saw the Southern nutcracker on several occasions, but we never got as close as this time.

Vi satt och fikade på en yta bredvid vägen när två nötkråkor nyfiket närmade sig. Den här arten sågs tidigare som en underart av den nötkråka vi har i Sverige (Nucifraga caryocatactes), numera räknas den som en egen art: 'kinesisk nötkråka'. Vi såg nötkråkan vid flera tillfällen, men vi kom aldrig så nära som denna gång.