Lophophanes dichrous
Grey-crested tit / Grå tofsmes

33c047    2023-04-03    Bhutan

At the top of the tree sat a Grey-crested tit - an Asian sister species to the European crested tit (Lophophanes cristatus). The bird resembles its relative in many respects, but lacks the black bib.

På toppen av trädet satt en grå tofsmes - en asiatisk systerart till den europeiska tofsmesen (Lophophanes cristatus). Den liknar också släktingen i många avseenden, men den saknar den svarta haklappen.