Vitstrupig rödstjärt
White-throated redstart / Vitstrupig rödstjärt

33c075    2023-04-03    Bhutan

A White-throated redstart strategically situated in a berry bush. In the picture you can possibly discern the species-typical white throat spot.

En vitstrupig rödstjärt strategiskt placerad i en bärbuske. På bilden kan man möjligen ana den arttypiska vita strupfläcken.