Prunella collaris
Alpine accentor / Alpjärnsparv

33c083    2023-04-03    Bhutan

Close-up of an Alpine accentor, taken at high altitude in Bhutan. The yellow lower mandible is clearly visible here.

Närbild på alpjärnsparv, tagen på hög höjd i Bhutan. Här syns också tydligt den gula näbbroten.