Prunella collaris
Alpine accentor / Alpjärnsparv

33c083    2023-04-03    Bhutan

I saw Alpine accentors in northern India six months ago, but it was from a distance. Here in Bhutan we came really close several times. Here's a picture from the back showing the fancy plumage and the sharp bill.

Jag såg alpjärnsparv i norra Indien för ett halvår sedan, men det var på långt håll. Här i Bhutan kom vi riktigt nära flera gånger. Här en bild bakifrån som visar de tjusiga teckningarna och den vassa näbben.