Ficedula superciliaris
Ultramarine flycatcher / Ultramarinflugsnappare

33c075    2023-04-02    Bhutan

This is the male of a small flycatcher (12 cm), the Ultramarine flycatcher. While the male is white and ultramarine blue, the female is brownish. The pair makes noise most of the time - little squeaks, scrapes and singing.

Det här är hannen av en liten flugsnappare (12 cm). Medan hannen är vit och ultramarinblå är honan brunaktig. Paret låter mest hela tiden - litet gnissel, skrap och sång.