Arachnothera magna
Streaked spiderhunter / Streckad spindeljägare

33c082    2023-03-27    Bhutan

We had seen it several times, but always at a distance. Now there it was, finally within photographic reach - in a magnolia tree leaning over the precipice! This Streaked spiderhunter certainly lives up to the name. The entire body is black-striped and contrasted only by the yellow-red feet. The body shape reveals that this is actually a sunbird, but it is considerably larger (17–20.5 cm) than its conspecifics. It has a fairly large distribution across the Himalayas and Southeast Asia and is therefore not considered threatened. It does hunt spiders, as the name indicates, but, in addition to insects and arthropods, it also lives on nectar. One of the favorites is banana flowers.

Vi hade sett den flera gånger, men alltid på håll. Nu satt den där, äntligen inom fotografiskt räckhåll - i ett magnoliaträd som lutade sig över stupet! Denna streckade spindeljägare gör verkligen skäl för namnet. Hela kroppen är svartstreckad och kontrasteras bara av de gulröda fötterna. Kroppsformen avslöjar att detta egentligen är en solfågel, men den är betydligt större (17–20,5 cm) än sina artfränder. Den har ganska stor utbredning över Himalaya och Sydostasien och anses därför inte hotad. Den jagar visserligen spindlar, som namnet anger, men, förutom insekter och leddjur lever den också på nektar. Näbben är specialanpassad för att nå långt in i blomställningar. En av favoriterna är bananblommor.