Pericrocotus brevirostris
Short-billed minivet / Kortnäbbad minivett

33c028    2023-03-27    Bhutan

Översättningsresultat This Short-billed minivet was perched in a flowering tree eating a bud. At first glance, it is incredibly similar to the Scarlet minivet (Pericrocotus speciosus) that we saw a few days earlier. But this bird is considerably smaller and it lacks the small red spots below the large red field on the wing. It is often seen in pairs and occasionally in flocks of mixed bird species, moving through the foliage in search of arthropods - and buds.

Den här kortnäbbade minivetten satt i ett blommande träd och åt av en knopp. Vid en första anblick är den otroligt lik den scharlakansminivett (Pericrocotus speciosus) som vi såg några dagar tidigare. Men den här fågeln är betydligt mindre och den saknar de små röda fläckarna nedanför det stora röda fältet på vingen. Den ses ofta i par och nu och då i flockar med blandade fågelarter ("meståg"), som rör sig genom lövverket på jakt efter leddjur och knoppar.