Hydrornis nipalensis
Blue-naped pitta / Blånackad juveltrast

33b05    2023-03-27    Bhutan

We heard it in the distance. Our Bhutanese guide Norby pointed down the road. We descended along a serpentine road at high altitude. Then we heard it again. Now the guide pointed upwards. We turned and started panting upwards. Some gave up but some of us continued despite the climb. We understood that this was our only chance to see the Blue-naped pitta. This is a large (25 cm), tailless, and plump pitta with tawny underparts but with a sparkling blue nape patch. In its eagerness to answer Norby's mobile sound, it jumped onto a branch and showed itself in the open! Norby had never seen it leave the ground before!

Vi hörde den på avstånd. Vår bhutanesiske guide Norby pekade nedåt vägen. Vi gick ner längs en serpentinväg på hög höjd. Då hörde vi den igen. Nu pekade guiden uppåt. Vi vände och började flämtande gå uppåt. En del gav upp men en del av oss fortsatte trots stigningen. Vi förstod att detta var vår enda chans att få se den svårupptäckta blånackade juveltrasten, en stjärtlös 'pitta' som de kallas på engelska. Det här är en stor (25 cm) och knubbig juveltrast med gulbrun undersida men med en gnistrande blå nackfläck. I sin iver att svara på Norbys mobilljud hoppade den upp på en gren och visade sig öppet! Norby hade aldrig förut sett den lämna marken!