Merops leschenaulti
Chestnut-headed bee-eater / Rosthuvad-biätare

27    2023-03-27    Bhutan

We sat for a good while watching this Chestnut-headed bee-eater as it hunted. At one point it caught a beautiful butterfly. Then I took the opportunity to take this picture. This bee-eater is smaller than many of its relatives but resembles them in its way of life. It thrives near water and is widespread over large parts of South and Southeast Asia.

Vi satt en bra stund och betraktade den här rosthuvade biätaren när den jagade. Vid ett tillfälle fångade den en vacker fjäril. Då passade jag på att ta denna bild. Den här biätaren är mindre än många av sina släktingar men påminner om dessa i sitt levnadssätt. Den trivs nära vatten och är utbredd över stora delar av Syd- och Sydostasien.