Chrysophlegma flavinucha
Greater yellownape / Gulnackad grönspett

29    2023-03-28    Bhutan

In this species, the female and the male share the yellow neck collar. What separates them is that the female has a dark throat while the male has a yellow throat patch. So this is a female that was foraging for insects in a tree below us.

Hos den här arten delar hona och hanne på den gula nackkragen. Det som skiljer dem åt är att honan har en mörk strupe medan hannen har en gul strupfläck. Detta är alltså en hona som letade insekter i ett träd under oss.