Dendrocopos hyperythrus
Rufous-bellied woodpecker / Rostbukig-hackspett

29    2023-03-28    Bhutan

In Bhutan we saw several brightly colored woodpeckers. This Rufous-bellied woodpecker was one of them. The female has a black, white-spotted head and duller colors, while the male has a bright red crown and brighter colors. This male seemed more interested in claiming territory than looking for insects...

I Bhutan såg vi flera bjärt färgade hackspettar. Den här rostbukiga hackspetten var en av dem. Honan har svart, vitspräckligt huvud och mattare färger medan hannen har en starkt röd hjässa och klarare färger. Den här hannen tycktes vilja hävda revir mera än att leta insekter...