Aegithalos concinnus
Black-throated bushtit / Rödhättad stjärtmes

33c049    2023-03-28    Bhutan

This is a small tit, only 10.5 cm long. It is called "bushtit" but this depends more on the genetic relationship with the European Long-tailed bushtit (Aegithalos caudatus) than the size of its tail. It is divided into six subspecies This subspecies iredalei, is the westernmost with the subspecies' characteristic white line behind the eye (where other subspecies have black) and the uniformly rust beige underside.

Detta är en liten mes, endast 10,5 cm lång. Den kallas "stjärtmes" men det beror mera på det genetiska släktskapet med vår stjärtmes (Aegithalos caudatus) än den normallånga stjärten. Den delas in i sex underarter Den här underarten iredalei, är den västligaste med det för underarten karakteristiska vita strecket bakom ögat (där andra underarter har svart) och den enhetligt rostbeige undersidan.