Alcurus striatus
Striated bulbul / Strimmig bulbyl

33c056    2023-03-28    Bhutan

I photographed this Striated bulbul in a tall tree on a slope. It is a large (21–23 cm), long-tailed bulbul with a long, pointed tuft. The name indicates that it is striped, on the head, back and belly. It subsists on berries and insects.

Den här strimmiga bulbylen fotograferade jag i ett högt träd i en sluttning. Det är en stor (21–23 cm), långstjärtad bulbyl med lång, spetsig tofs. Namnet anger att den är strimmig, på huvud, rygg och buk. Den lever på bär och insekter.